ยังไม่มีบัญชีออนไลน์?ลงทะเบียนกับเทสโก้ โลตัส

 • รหัสผ่านของท่านจะต้องถูกสร้างขึ้นจากส่วนประกอบต่อไปนี้

  รหัสผ่านของท่านจะต้องถูกสร้างขึ้นจากส่วนประกอบต่อไปนี้

  • ตัวอักษร
  • ตัวเลข
  • ตัวอักษรและตัวเลขรวมกันอย่างน้อย 8 ตัว

  ระดับความปลอดภัยของรหัสผ่าน: ไม่ตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด, ความปลอดภัยต่ำ, ความปลอดภัยปานกลาง, ความปลอดภัยสูง, ความปลอดภัยสูงมาก